Vegyészkonferencia 2022

2022. június 15-17., Eszterházy Károly Katolikus Egyetem, Eger

EKKE logo

Az előadás bejelentésének és az előadás-kivonat feltöltésének határideje meghosszabbítva 2022. április 25-ig.

» Pályázati kiírás

Kedves Kollegák!


Örömmel jelentjük be, hogy a járványhelyzet miatt kihagyás után ez évben, 2022. június 15-17 között az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen – a MKE Szerves és Gyógyszerkémiai Szakosztálya rendezésében, együttműködve az Egyetemmel – jelenléti formában - megtartjuk a hagyományos Vegyészkonferenciát, amit három – a közelmúltban elhunyt – kiváló tudós, Fülöp Ferenc és Antus Sándor akadémikusok, valamint Schneider Gyula professzor emlékének szentelünk. A kényszerű szünet után egyre nagyobb nyomást éreztünk, hogy végre megszervezzük a nagy múltú Vegyészkonferenciát. Sokan emlékszünk még a korábbi, Pallos László, Mátyus Péter, majd Wölfling János elnökletével a MKE által szervezett kiváló rendezvényekre, legutóbb Hajdúszoboszlón, hiszen ezek maradandó élményt nyújtottak. Megpróbáljuk feleleveníteni a hagyományt, hogy minél többen bemutathassák az elmúlt év kutatási eredményeit előadások ill. poszterek keretén belül. Fontos törekvésünk, hogy a doktoránsok is szerepelhessenek, hiszen különféle pályázati vállalások miatt is fontos lenne számukra. Természetesen lesznek meghívott plenáris előadók, és talán külföldi prominenseket is sikerül meghívni. A tematika széles területet ölel fel: szintetikus szerves kémia, heterociklusos kémia, természetes szerves vegyületek kémiája, elemorganikus kémia, katalitikus kémia, zöldkémia, szelektív szintézisek, optikailag aktív vegyületek, áramlásos kémia, biológiailag aktív anyagok, gyógyszerkémia, mechanizmusok, elméleti és számításos szerves kémia, szerves vegyületek spektroszkópiája. Várjuk a honlapon leírtak szerint az előadás bejelentéseket, amelyek sorsáról a szervezőbizottság fog dönteni. Természetesen minél több jó előadást szeretnénk, akár párhuzamos szekciókban is. A konferenciák elengedhetetlen tartozéka a jó hangulat és a szakmai diszkussziók, amire garancia a MKE tapasztalata.

Keglevich György

Kurtán Tibor

Androsits Beáta